Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 8 kvalitativ (PCB-7, Klorparafiner kvalitativ + ftalater)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Dersom det er negativt funn ved analyse av asbest med polarmikroskopi anbefales det ALLTID å bestille analyse på SEM
Påvises klorparafiner >1000 mg/kg kan egen analyse for kort- og mellomkjedede klorparafiner utføres for å sjekke om prøven må håndteres som farlig avfall