Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) mg/kg

Fluorid total i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA