Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 16 (THC + PCB-7 + PAH-16)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g