Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.050 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff

OJ-5, BTEX, monosykliske aromater i tørt materiale/jord

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Lab: ALS CZ