Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
P-AL 1,5 mg/100g TS
K-AL 1,5 mg/100g TS
Ca-AL 1,0 mg/100g TS
Mg-AL 1,0 mg/100g TS
Na-AL 1,5 mg/100g TS

AL-løselige (Ammoniumlaktat) Næringsstoffer i jord

Analyseinfo

Pris: 590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller glasskrukke
Metode: ISO 11885, prøveopparbeidelse iht SS028310
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ