Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr3+ 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ mg/kg tørrstoff
Cr, krom mg/kg tørrstoff

Cr(III) og Cr(VI) i jord, Cr3+ Cr6+

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: Cr-tot:EPA 200.7, ISO 11885, Cr6+_ EN 15182, EPA 3060A. Cr3+ er differansen mellom disse
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ