Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II (Fe2+) 0,05 % tørrstoff
Jern III (Fe3+) 0,10 % tørrstoff

Fe2+/Fe3+ i jord (toverdig/treverdig jern)

Analyseinfo

Pris: 710 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Plast
Akkreditering: Nei