Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 5 mg/kg tørrstoff

Fosfor (total) i jord, P-total DK

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: AK71, Nordforsk 1975:6
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark