Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 1 % tørrstoff
Klor, total 1 % tørrstoff
Br, Brom 1 % tørrstoff

Halogener i jord (enkeltvis F, Cl, Br)

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Forbrennning: DIN 51727B, Analyse ISO 10304-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks