Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff

Hg-J, Kvikksølv (Hg), total innhold i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja