Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1.0 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.50 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.40 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5.0 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.10 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.10 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff

M-1C, 18 metaller inkl Hg i jord

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS CZ