Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mo, molybden 0.2 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.05 mg/kg tørrstoff

M-AR, Metaller, (Mo, Sb, Sn, Ag) med kongevannsoppslutning i jord

Analyseinfo

Pris: 860 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: Oppløsning i kongevann, ICP-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
MULIGE TILLEGGSELEMENTER INNENFOR AKKREDITERINGEN
Lab: ALS Luleå