Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 1 0,1 %

Svovel (total) i jord

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks