Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff
Gross beta aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Metode: Alfa: CSN 757611 og Iso 9696, Beta: CSN 757612 og ISO 9697
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Den naturlige forekomsten av uran, thorium og kalium i grunnen kan påvirke resultatet
Lab: ALS CZ