Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Komponent: Rapporteringsgrense:
Polonium-210 50 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, Polonium 210, i jord PR

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Metode: CSN 757626
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ