Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb-210 50 Bq/kg tørrstoff
K-40 10 Bq/kg tørrstoff
Ra-226 1.0 Bq/kg tørrstoff
Ra-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
Th-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
Th-230 10 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 1 Bq/kg tørrstoff
U-238 (Uran-238) 10 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, naturlige, i jord

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ