Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 1.0 µg/kg tørrstoff
PBDE-154 1.0 µg/kg tørrstoff
PBDE-203 10 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 50 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 50 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 5.0 µg/kg tørrstoff
Bisfenol A 0.10 mg/kg tørrstoff
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 0.10 mg/kg tørrstoff
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.10 mg/kg tørrstoff
Triklornaftalen 0.050 mg/kg tørrstoff
Tetraklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Pentaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Heksaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Heptaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Oktaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
4-n-Nonylfenol 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 0.0010 mg/kg tørrstoff
OP1EO 0.010 mg/kg tørrstoff
OP2EO 0.010 mg/kg tørrstoff
OP3EO 0.010 mg/kg tørrstoff
NP1EO 0.10 mg/kg tørrstoff
NP2EO 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDD 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 3.0 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 10 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1.0 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 3.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 3.0 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 10 ng/kg tørrstoff
Fenol 0.10 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.050 mg/kg tørrstoff
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.050 mg/kg tørrstoff
Di-isononylftalat (DINP) 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.050 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.050 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.050 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.050 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.050 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.050 mg/kg tørrstoff

Deponi 5-årig tilleggspakke sediment

Analyseinfo

Pris: 21.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA