Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
o,p'-DDT mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen mg/kg tørrstoff
Triklorbenzen mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) mg/kg tørrstoff
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 mg/kg tørrstoff
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol mg/kg tørrstoff
4-n-Nonylfenol mg/kg tørrstoff
Bisfenol A mg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) mg/kg tørrstoff
Pentabromdifenyleter (PBDE) mg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) mg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) mg/kg tørrstoff
Diuron mg/kg tørrstoff
Irgarol mg/kg tørrstoff

Sedimentpakke utvidet

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Ekspress: Nei