Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 20 MPN / g

E.coli (Escherichia coli) i jord

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark