Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 20 MPN / g

Koliforme bakterier i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark