Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1

Salmonella i jord

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Afnor Uni 03/06-12/7, overflateutstryk
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g