Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i jord, NS 4714

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg