Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.002 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff

OJ-2, PCB-7 tørt materiale/jord

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ