Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 1 10 µg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34e, Perfluorerte forbindelser i jord (iht Miljødirektoratets liste for vann)

Analyseinfo

Pris: 2.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414, unntatt der det er note
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Prøver inneholdende olje er ikke egnet for analyse

Lab: GBA

1 Intern analysemetode