Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Respirasjonsindeks 1.0 mg O2/g

AT4, Statisk respirasjonindeks for kompost

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: DepV Anh.4, Nr. 3.3.1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Respirasjonsindeks ved lengre tidsrom også mulig mot tillegg i pris. Ta kontakt.
Lab: GBA