Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
C/N-forhold 1 0

C/N-forhold i jord

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: Regulation 341/2008 (N-total ISO 11261)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Forholdstall mellom analysert brennbart stoff og total nitrogen