Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 1 mg/kg tørrstoff

Nitrogen, total i jord

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DS/EN 16169
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark