Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasittegg 1 0

Parasittegg (parasittegg og -larver) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Intern parasittologisk metode
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapportering av parasitter i larvestadiet gjøres også