Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Potecystenematode 0

Potetcystenematode

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Schuiling-sentrifugering
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA