Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Rottegrad 1 I, II, III, IV, V, VI

Rottegrad kompost

Analyseinfo

Pris: 510 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Metodenbuch BKG e.V. Kap IV
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Romertallet angir i hvilken grad komposten har dekomponert