Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

pH i jord

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10390, Elektrokjemisk i suspensjon av vann, KCl, CaCl2, BaCl2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ