Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aktinolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Amosittasbest 1 påvist/ikke påvist
Antofylittasbest 1 påvist/ikke påvist
Krysotilasbest 1 påvist/ikke påvist
Krokidolittasbest 1 påvist/ikke påvist

A-1d, Asbest kvalitativ i jord

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: NIOSH 9002, polariseringsmikroskop
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Deteksjonsgrense er 0,1 vektprosent