Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve jord

Analyseinfo

Pris: 50 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve