Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen 0.2-1-1 µg totalt
beta-Pinen 0.2-1-1 µg totalt
3-Karen 0.2-1-1 µg totalt
Limonen 0.2-1-1 µg totalt

Meny A6, Terpener i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, kullrør
Anmerkninger: Lab: GBA