Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 34 ng total
PCB 52 34 ng total
PCB 101 34 ng total
PCB 118 34 ng total
PCB 138 34 ng total
PCB 153 34 ng total
PCB 180 34 ng total

Meny C1, PCB-7 i luft i adsorpsjonsrør

Analyseinfo

Pris: 2.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk XAD-2 + filter
Metode: EN 1948-4
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 16%
Lab: ALS CZ