Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv

OF-19e Metylkvikksølv på filter

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå