Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
<1 µm %
1-2 µm %
2-5 µm %
5-10 µm %
10-20 µm %
>20 µm %

Partikkelstørrelsesfordeling A-4C

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er for partikler som i størrelse i hovedsak ligger mellom >0.1 og <100 µm. For størrelse utenom dette må andre analyser benyttes. Resultatet presenteres i tabell med både mengde% og vekt% angitt
Lab: ALS Stockholm