Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelbestemmelse, semikvantitativ SEM/EDS A-4E

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: Intern metode, SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen benyttes for å identifisere og kvantifisere hvilke elementer som inngår i et material. Elementer med atomnummer <6 kan ikke identifiseres
Deteksjonsgrensen for de enkelte elementer ligger stort sett rundt 0.1%, men kan være høyere dersom enkelte elementkombinasjoner forekommer da enkelte elementtopper overlapper
Eksempel på hvordan en rapport kan se ut
Lab: ALS Stockholm