Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.1-1.0 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 0.1-1.0 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 0.1-1.0 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.1-1.0 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.1-1.0 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 0.1-1.0 ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-22, Dioksiner og furaner (PCDD/F) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: oljer: 30 gram/ml
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Sum PCDD/PCDF er oppgitt som internasjonale toksisitetsekvivalenter (TEQ), der den giftigste forbindelsen, 2,3,7,8-Tetra CDD, har fått "vektfaktor" 1, mens de andre mindre giftige forbindelsene er vektet lavere
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ