Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon C8-C10
Fraksjon C11-C16
Fraksjon C17-C24
Fraksjon C25-C36

PSO-8, olje C8-C36 i passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 9377-2, Membranen med innhold ekstraheres med heksan
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Resultatene rapporteres i µg/SPMD og i tillegg gis en estimering av vannkonsentrasjonen. Vær oppmerksom på at beregning av vannkonsentrasjonen kun er en estimering da hydrokarboner består av en blanding av flere fraksjoner. Resultatene skal kun brukes som en indikasjon.
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ