Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Toksisitetstest
Komponent: Rapporteringsgrense:

Skeletonema, analyse av passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 5.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk uspiket SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA