Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, kobber
Fe, jern
Mn, mangan
Ni, nikkel
Pb, bly
Zn, sink
U, uran

PSM-1, Metaller, basis (11 metaller), analyse av passiv prøvetaker LU

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (hvit)
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: (inkl. prøvetaker)
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå