Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:

PSO-11, TBT (Tributyltinn), analyse av passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Metode: ISO 17353
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utførende Lab: E&H