Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28
PBDE 47
PBDE 99
PBDE-153
PBDE-154
PBDE-183

PSO-5, Bromerte flammehemmere (BFH), analyse av passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.