Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorfenvinfos

PSO-3e, Klorerte pesticider, klorfenvinfos, analyse av passiv prøvetaker PR

Analyseinfo

Pris: 980 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ