Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargetall 2 mg Pt/l

Fargetall

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 7887, metode C
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
For grunnvannsprøver med høyt innhold av Fe bør analyse utføres innen 5 minutter
Måleusikkerhet: 2-10 mg Pt/l: 25%, 10-250 mg Pt/l: 15%
Lab: ALS Sarpsborg