Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, koloni telling (36°C) 1 per ml

Kimtall, koloni telling (36°C)

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 6222
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg