Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 90 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Sarpsborg