Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 1 mg/l

Svovel total i vann

Analyseinfo

Pris: 330 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks