Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 1 0.5 µg/l
Toluen 1 0.5 µg/l
Etylbenzen 1 0.5 µg/l
m/p-Xylen 1 1.0 µg/l
o-Xylen 1 0.7 µg/l
Sum BTEX 1.6 µg/l
Fraksjon >C5-C6 2 5 µg/l
Fraksjon >C6-C8 2 5 µg/l
Fraksjon C8-C10 2 5 µg/l
Fraksjon >C10-C12 1 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 1 5 µg/l
Fraksjon >C12-C35 1 35 µg/l
Fraksjon >C16-C35 1 30 µg/l
Fraksjon >C5-C35 (sum) µg/l
C17/pristan 0.5 µg/l
C18/fytan 0.5 µg/l
C17/pristan 0.5 µg/l
C18/fytan 0.5 µg/l

OV-20h, Petrol pack enkel: BTEX og olje i vann

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Måleusikkerhet (MU) 30 %
2 Måleusikkerhet (MU) 40 %